Frag | Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

I. Предмет и цел

 Тази Декларация за поверителност урежда използването на уебсайта www.frag.bg, управляван от „Фраг“ ООД. Целта на декларацията е да гарантира защитата на личните данни на потребителя по всяко време.

II. Информация, събирана от frag.bg и за какво се използва тя

II.1. При регистрация на потребителски акаунт на сайта, потребителят предоставя лична информация (лични данни), като име, адрес, пол, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер. Когато купува продукт или използва услуга, предлагана на уебсайта, се събира информация за транзакцията, включваща какви продукти са закупени, адрес на доставка и детайли за плащането. Друга информация, която се събира е IP-адрес на потребителя, тип на браузъра и версията, операционна система и платформа, използват се и така наречените "Бисквитки".

II.2.  Информацията, която се събира, се използва за персонализиране на съдържанието, оптимизиране на предлаганите услуги и продукти; за обработка на поръчки, доставка на поръчаните продукти и услуги; за предоставяне на специални оферти и информация за продукти, които може да представляват интерес за потребителя.

III. Споделяне на информацията с трети страни

 Събраната за потребителя информация (данни) може да бъде предоставена на трети лица (напр. органи на държавна власт) единствено и само при установените в действащото законодателство условия и случаи, напр. за разкриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности. 

IV. Защита на личните данни

IV.1. „Фраг“ ООД спазва правилата и принципите за съхранение и обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Република България.

IV.2. „Фраг” ООД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни на Република България под рег. № 425372.

IV.3. С цел защита на личната информация, предоставена от потребител от неоторизиран достъп, разкриване и промяна, „Фраг“ ООД е въвело технически и други мерки за сигурност, които постоянно биват подобрявани.

V. Права на потребителя относно събраната информация

 Потребитялят може да се свърже с „Фраг“ ООД по всяко време и да получи информация относно събраните и съхранявани негови данни. Потребителят може да поиска коригиране, променяне или изтриване на неговите лични данни. Чрез достъпа до профила си на сайта, потребителят сам може по всяко време да коригира, променя или изтрива неговите лични данни, като име,  фамилия, адрес.

VI. Промени в декларацията за поверителност

„Фраг“ ООД си запазва правото да променя тази Декларация за поверителност по всяко време, с оглед осигуряване на по-добра защита на данните на потребителя.