Frag | Покупка, доставка и връщане

Условия за покупка, доставка и връщане на продукт

1. Предмет

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Фраг” ООД и потребителите на сайта www.frag.bg по повод покупко-продажбата на стоки, предлагани в онлайн магазина.  

2. Информация за предлаганите стоки

2.1.  “Фраг” ООД публикува във frag.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на потребителя да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняване на правото на отказ, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

2.2. “Фраг” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

3. Публична покана

Публикуването на основните характеристики и на цената на дадена стока на страницата на frag.bg представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка. Същата е валидна до изчерпване на количествата.

4. Заявка за покупка

4.1. Подаването на заявка за покупка от потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „……...”, обозначен срещу съответна стока;

• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);

• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.

4.2. Заявката за покупка се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

4.3. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за “Фраг” ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

4.4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от него адрес на електронна поща.

5. Потвърждаване на поръчката

5.1. Заявка за покупка се приема от “Фраг” ООД чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща, което съдържа:

- наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на “Фраг” (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;

- информация за основните характеристики на заявената стока;

- продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

- стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

- избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

- информация за правото на потребителя да се откаже от  сключения във връзка със заявката  договор;

-срока за доставка на заявената стока.

5.2. Ако “Фраг” ООД не разполага със заявената за закупуване стока, дружеството уведомява потребитяля за изчерпването й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща в срок до три работни дни.

5.3. Потребителят има правото да откаже или промени поръчката си в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването й.

6. Цена и начин на плащане

6.1. Всички цени в онлайн магазина са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв). Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

6.2. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

• С наложен платеж при доставка от куриер;

• Безкасово, с дебитна или кредитна карта;

• Разсрочено, ако сте клиент на TBI Bank или Unicredit Bulbank.

6.3. Потребителят заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат.

7. Доставка

7.1. Заявената за покупка стока се доставя в срок от 24 до 72 ч. по един от следните начини:

• за гр. Бургас - от представител на “Фраг”ООД до врата на клиента, като съществува вариант за получаване на стоката на място в офиса на “Фраг” ООД.

• За цялата страна и чужбина - доставка до врата или до офис на “Спиди” АД.

7.2.  Стоката се предава на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като пълномощник или представляващ съответното юридическо лице.

7.3. Потребителят ма право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

- цената, предявена на потребителя за заплащане, не съответства на дължимата цена;

- не е спазен срокът за доставка.

7.4. След получаване на стоката потребителят има право да върне същата при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. В този случай стоката не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката.

7.5. “Фраг” ООД възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото да върне стоката. “Фраг” ООД не дължи изплащането на лихви или неустойки върху тази сума.

8. Отказ от поръчката и връщане на продукт

Потребителят има право да се откаже от закупената стока и да я върне в рамките на четиринадесет работни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания. Стоката не трябва да е с нарушен търговски вид, т.е. да липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. “Фраг” ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоката не по-късно от 30 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл. 55, ал.6 от ЗЗП.

9. Права и задължения на страните във връзка с покупката на стоките

9.1. “Фраг” ООД се задължава:

- да прехвърли на потребителя собствеността на заявената стока;

- да достави в срок заявената стока;

9.2.  Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

- да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

- да получи стоката.

Условия за доставка на услуги

1. Предмет

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Фраг” ООД и потребителите на сайта www.frag.bg по повод предоставянето на услуги.

2. Информация за предлаганите услуги

2.1.  “Фраг” ООД публикува във frag.bg списък на предоставяните услуги, като срещу всяка услуга се посочва цена. Пълен списък с услугите може да видите тук.

2.2. “Фраг” ООД си запазва правото да променя списъка с услуги, като включва или изключва такива от него.

2.3. Включените в списъка услуги се предлагат на територията на гр. Бургас.

3. Заявка за услуга

Подаването на заявка за услуга от потребителя се осъществява:

- по телефон – на тел. 0876 012 341; или

- по e-mail – [email protected]

4. Потвърждаване на заявената услуга

4.1. В срок от 24 часа от получаване на заявката за услуга, служител на „Фраг“ ООД се свързва с потребителя с оглед уточняване на дейтайлите около предоставяне на услугата като време и място.

5. Цена и начин на плащане

5.1. Всички цени за услуги са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв). Указаните цени са за еднократно извършване на услугата и не включват транспортни разходи.

5.2. Цените могат да бъдат платени по някой от следните начини:

• В брой при извършване на услугата;

• Безкасово, с дебитна или кредитна карта;

• Разсрочено, ако сте клиент на TBI Bank или Unicredit Bulbank.

5.3. Потребителят заплаща цената на заявената от него услуга, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, при условие, че такива се дължат.

6. Права и задължения на страните във връзка с предоставяне на услугите

6.1. “Фраг” ООД се задължава:

- да предостави на потребителя адекватна и коректна информация по повод заявената услуга;

- да извърши в срок и съобразно договореното заявената от потребителя услуга.

6.2.  Потребителят се задължава:

- да посочи точни и валидни свои данни във връзка с предоставяне на заявената от него услуга;

- да плати цената на заявената от него услуга и съпътстващите разходи.